Witwassen

Crimineel verkregen geld besteden of investeren om het te veranderen in legale inkomsten.

Je koopt bijvoorbeeld een restaurant en geeft meer winst op dan er gemaakt wordt, daardoor lijkt het alsof het geld legaal verdiend is met een horecazaak.

Judith Sargentini schreef als rapporteur aan strenge Europese wetgeving die witwassen van crimineel verkregen geld, het financieren van terrorisme en belastingontwijking en -ontduiking tegengaat. Onder andere door de invoering van een openbaar register van ultimate benificial owners.