Nationale verklaring

De ministers van Financiën van vier EU-landen, waaronder Nederland, ondertekenen jaarlijks een verklaring over de rechtmatigheid van de besteding van Europese subsidies in hun land.

Het Europees Parlement wil dat de regeringen van alle lidstaten zo’n Nationale verklaring afgeven, waarin zij ook de verantwoordelijkheid nemen voor fouten. Tachtig procent van de Europese subsidies wordt immers via nationale overheden uitgegeven. Grotere zorgvuldigheid van de lidstaten moet ertoe leiden dat de Europese Rekenkamer een positieve betrouwbaarheidsverklaring kan afgeven over de Europese begroting.