Emissiereductiedoelstelling

De Europese Unie streeft momenteel naar twintig procent lagere uitstoot van CO2 in 2020, vergeleken met 1990. Die doelstelling heeft de EU nu al met twee vingers in de neus gehaald. We stevenen af op vijfentwintig procent minder uitstoot in 2020. Dat komt trouwens niet door ambitieus klimaatbeleid, maar voornamelijk door de economische crisis die de productie op een lager pitje zette. Elk nadeel heeft een voordeel.

De EU heeft besloten dat in 2030 de uitstoot met veertig procent naar beneden moet ten opzichte van 1990. Dat was het belangrijkste onderdeel van het klimaatplan dat de EU heeft ingeleverd onder het Parijsakkoord. Bas Eickhout is erg kritisch op de lage doelstelling van de EU. In 2050 zal de EU de uitstoot van broeikasgassen met minstens vijfennegentig procent teruggebracht moeten hebben. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker dat wordt.

Helaas schuiven de meeste politici zulke problemen echter door naar hun opvolgers. Gelukkig stelt het Parijsakkoord dat landen elke vijf jaar hun klimaatplannen opnieuw onder de loep moeten nemen, en verder moeten ophogen als het niet voldoende is. Dat zal de Europese Groenen dus telkens een nieuwe mogelijkheid geven om te strijden voor meer ambitie.

Gelukkig gaan steeds meer mensen inzien dat een hoog Europees klimaatdoel niet alleen onze plicht is, maar ook zorgt voor een gezondere economie, meer innovatie en een aanzienlijke toename van het aantal banen.