Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

De Europese Unie kent basisverdragen en wijzigingsverdragen. Het Verdrag van Lissabon, van kracht geworden in 2009, was een wijzigingsverdrag. Het bracht wijzigingen aan in het Verdrag betreffende de Europese Unie en in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Dat laatste verdrag moest ook een nieuwe naam krijgen, omdat ‘Lissabon’ de term Europese Gemeenschap schrapte. De nieuwe naam werd Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Werkingsverdrag, kortom.