Verenigde Naties

Het Verdrag van Lissabon gebiedt de Europese Unie om het internationaal recht te bevorderen. De Verenigde Naties zijn daarbij onmisbaar. Helaas lijdt de EU nogal eens nederlagen binnen de VN, bijvoorbeeld bij het aan de kaak stellen van mensenrechtenschendingen en op klimaattoppen door onderlinge verdeeldheid.

Waar grote spelers als de VS en China met één telefoontje naar huis op zo’n top een besluit kunnen nemen, is de EU vaak nog tot op het laatste nippertje verdeeld en kwaken op het wereldtoneel 28 landen door elkaar in plaats van dat Europa als wereldmogendheid met één mond spreekt. Een fijne uitzondering was tijdens de klimaattop in Parijs, waar Europa verrassend eensgezind was en zo een speler bleek om rekening mee te houden. Het resulteerde in het Parijsakkoord.