Transparantie

De strijd voor meer transparantie in de Europese Unie is als de processie van Echternach: drie stappen naar voren, twee terug.

Het Verdrag van Lissabon verplicht de Raad van Ministers om, net als het Europees Parlement, in het openbaar te beraadslagen en te stemmen over wetgeving. Dat is winst. Tegelijk vergroot de verdragstekst van Lissabon het gewicht van de Europese Raad van regeringsleiders. Maar daar zitten de luiken nog potdicht.

Het verdrag maakt van de toegang tot informatie een grondrecht. De EuroWob, die de toegang tot documenten regelt, gaat gelden voor alle Europese instellingen, organen en agentschappen. Opnieuw winst. Maar tegelijk wil de Europese Commissie sommige interne documenten geen ‘document’ meer noemen, zodat ze geheim kunnen blijven. Als het Europarlement dat laat passeren, kachelen we weer achteruit. Terwijl EU-burgers er duidelijk over zijn, bleek maar weer eens uit onderzoek van GroenLinks: Brussel moet transparanter.