Trialoog

Informeel driehoeksoverleg tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

Na een wetsvoorstel van de Commissie komen de Raad en het Parlement ieder met een eigen tekst gebaseerd op het voorstel. De bedoeling van de trialoog is om van deze drie teksten tot één compromistekst te komen die zowel voor Raad en Parlement aanvaardbaar is. Aan de kant van de Raad bepaalt het roulerend voorzitterschap welk land de leiding neemt, aan de kant van het Europees Parlement is dat de rapporteur.

Een trialoog kan op verschillende momenten van de wetgevende procedure tot stand komen. Deze worden soms voorafgegaan door technische bijeenkomsten op expertniveau. De uitkomst van een trialoog moet weer door Parlement en Raad worden aangenomen.