Klimaatverandering

Klimaatverandering is onbetwistbaar en er is een duidelijke menselijke invloed, aldus het IPCC. De opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel hebben rampzalige gevolgen voor mens, dier en natuur.

De investeringen die we nu moeten doen om de klimaatcrisis te bezweren, vallen in het niet bij de schade die we lijden als we de temperatuur op aarde maar door laten stijgen. Om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te beperken heeft de EU zichzelf een bindende emissiereductiedoelstelling opgelegd.

Op klimaattoppen probeert zij andere landen te bewegen hetzelfde te doen, al moeten er bij de EU ook nog heel wat tandjes bij voordat het eigen klimaatbeleid in lijn is om gevaarlijke klimaatverandering echt tegen te gaan.