Verdrag van Rome

Belangrijke stap in de Europese eenwording.

De zes landen, waaronder Nederland, die in 1951 een verdrag hadden gesloten over samenwerking bij de productie van kolen en staal, namen in 1957 het besluit om ook een gemeenschappelijke markt te vormen, de Europese Economische Gemeenschap. De EEG, die in 1958 van start ging, groeide uit tot de huidige Europese Unie.