Lobbyregister

In Brussel zet de Groene fractie zich al jaren in voor een verplicht register voor alle lobbyisten die bij de Europese instellingen over de vloer komen. Er wordt langzaam vooruitgang geboekt. Er is inmiddels een gezamenlijk lobbyregister voor de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het heet ‘transparantieregister’, want bijvoorbeeld religieuze groepen vinden het beledigend als ze een lobby genoemd worden.

Tot nog toe was het een vrijwillig register, dat wordt als het aan het Europees Parlement ligt aangescherpt, zonder inschrijving geen toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement.

Omgekeerd is het nog niet verplicht voor politici om op te geven met welke lobbyisten je spreekt, zoals wel geldt voor Commissie-ambtenaren. De Europarlementariërs van GroenLinks houden daarom zelf bij met welke lobbyisten ze spreken en maken dat openbaar via de GroenLinks-website.