Impact assessment

Voordat de Europese Commissie met een nieuw initiatief komt, wordt er een impact assessment opgesteld. Daarin wordt de noodzaak voor EU-actie beoordeelt.

In zo’n assessment worden ook de mogelijke economische, sociale en milieueffecten van verschillende beleidsopties geschetst. De uitkomst van dit proces bepaalt mede de inhoud van het uiteindelijke voorstel.