Stemkaart

De talloze amendementen waarover het Europees Parlement moet besluiten, leiden nogal eens tot lange en ingewikkelde stemmingen. Het merendeel gaat bij handopsteking, maar soms is onduidelijk of er een meerderheid is en 750 handen die al dan niet zijn opgestoken heb je niet zomaar geteld. Dan biedt elektronisch stemmen uitkomst, zowel in de plenaire vergadering als in commissievergaderingen. Elke afgevaardigde heeft daartoe een apparaat op zijn tafeltje staan. Met de stemkaart identificeert hij of zij zichzelf, waarna met een druk op de knop de stem kan worden uitgebracht.

Praktisch, maar het gaat ook wel eens mis. In 2016 stemde de Nederlandse PVV’er Marcel de Graaff bij een hoofdelijke stemming tijdens een lang technisch rapport met zijn eigen stemkaart én met de stemkaart van zijn fractiegenoot Marine Le Pen (ENF). Vermoedelijk had hij dat al een paar keer eerder gedaan. Het leverde Le Pen een reprimande op van toenmalig Parlementsvoorzitter Martin Schulz, De Graaff kreeg een boete en moest vijf dagvergoedingen inleveren. De schade: 1530 euro.