Verkiezingswaarneming

Bij verkiezingen buiten de EU kunnen Europese verkiezingswaarnemers uitgenodigd worden, die controleren of de verkiezingen democratisch en eerlijk verlopen. Naast de EU bestaan er ook verkiezingswaarnemingsmissies van de OVSE, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Wat deze partijen gemeen hebben, is dat zij als een neutrale internationale organisatie kunnen observeren.

Een waarnemingsmissie arriveert al een tijd voor de verkiezingsdag en blijft ook naderhand nog ter observatie. Zo worden ook de aanloop naar de verkiezingsdag en de directe gevolgen geobserveerd. Naast de werkzaamheden rondom een verkiezing biedt de EU ook algemene steun aan democratische en electorale processen in niet-EU-landen. Als lid van de delegatie van het Europees Parlement is Judith Sargentini hoofdwaarnemer geweest bij verkiezingen in Mozambique en Tanzania en volgt ze de democratische ontwikkelingen van het parlement in Myanmar.