Europees onderzoeksbevel

Een Europese wet uit 2014 die samenwerking op het gebied van strafrechtelijke opsporing bevordert.

Een Europees onderzoeksbevel is een rechterlijke beslissing van een verzoekend EU-land dat het andere EU-land zonder verdere formaliteit en op basis van wederzijds vertrouwen uitvoert. Er zijn waarborgen ingebouwd: zo mag een EU-land een verzoek weigeren wanneer het verder gaat dan de nationale regels en fundamentele rechten schendt.