Conference of the Parties

Vaak afgekort tot COP.

Bijeenkomst van landen die zich hebben aangesloten bij een internationaal verdrag, zoals de Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change, oftewel de jaarlijkse klimaattop. Vaak wordt daar nog een cijfer aan toegevoegd om aan te geven over de hoeveelste bijeenkomst het gaat. COP21 was bijvoorbeeld de klimaattop waar het Parijsakkoord werd afgesloten.