Detacheringsrichtlijn

Het EU-verdrag garandeert vrij verkeer van diensten. Dat betekent dat een Poolse aannemer zijn werknemers tijdelijk in Nederland kan detacheren. De detacheringsrichtlijn verplicht die Poolse werkgever die in Nederland actief is om de kern van de geldende Nederlandse cao te volgen. Daarmee zou voorkomen moeten worden dat een Poolse werknemer zijn Nederlandse collega uit de markt prijst.

Malafide werkgevers zijn vaak creatief met het omzeilen van dit principe. Bovendien is er in de detacheringsrichtlijn geen oplossing gevonden voor de verschillen in sociale premies die de gedetacheerde werknemer in zijn herkomstland blijft afdragen.

Momenteel wordt de detacheringsrichtlijn herzien. Dat biedt kansen om een van de grootste uitdagingen voor een socialer Europa aan te pakken.