United Nations Framework Convention on Climate Change

Ook wel hét klimaatverdrag. (De afkorting UNFCCC spreek je uit als UNF-tripple-C.)

Op de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992 kwamen landen overeen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het raamwerkverdrag trad in 1994 in werking en is inmiddels door 192 landen (bijna alle lidstaten van de VN) geratificeerd. Binnen het kader van dit klimaatverdrag is in 1997 het Kyotoprotocol opgesteld en in 2015 het Parijsakkoord.

Het Parijsakkoord is zelfs expliciet geschreven als een annex van het UNFCCC. Dat is speciaal gedaan voor de VS. Ratificatie door twee derde van de Amerikaanse Senaat zou zelfs onder president Obama niet gehaald zijn. Aangezien het nu om een annex gaat van het raamwerkverdrag dat de Senaat in 1992 heeft geratificeerd, kon Obama het Parijsakkoord gewoon via een presidentieel besluit aannemen. Dat is ook handig als de opvolger van president Trump er ooit weer terug in wil.

Zie ook klimaattop.