Richtlijn

Klinkt vrijblijvend, maar is wel degelijk bindend. Een richtlijn is een EU-kaderwet die door de lidstaten moet worden omgezet in nationale wetgeving. Daarvoor krijgen de nationale regeringen doorgaans twee jaar de tijd. Blijven zij in gebreke, dan kan het Europees Hof van Justitie een boete of dwangsom opleggen.

Zie inbreukprocedure.