Duurzame energie

Niet te verwarren met kernenergie. Duurzame energie wordt opgewekt met behulp van de zon, wind, water en aardwarmte. Ook biomassa kan een duurzame energiebron vormen, maar wel onder strikte voorwaarden.

Het mooie van duurzame energie is dat het niet opraakt, schoon is, amper bijdraagt aan klimaatverandering en onze afhankelijkheid van politiek instabiele landen voor olie of uranium vermindert.

De EU heeft afgesproken om in 2020 twintig procent van haar energie duurzaam op te wekken; zonder deze verplichting zou Nederland nu geen baanbrekende lage prijzen voor wind op zee hebben. Bas Eickhout is hard aan het onderhandelen over de nieuwe doelstelling voor 2030. Verschillende studies hebben aangetoond dat Europa nog voor 2050 volledig overgeschakeld kan zijn op duurzame energie. Hiervoor zijn wel grootschalige aanpassingen aan het energienetwerk (zie supergrid) nodig. Als het op de Noordzee wat minder waait, kunnen we dan onze stroom van zonneparken in Spanje krijgen.