Hoofdelijke stemming

Manier van stemmen in het Europees Parlement waarbij wordt geregistreerd en gepubliceerd hoe elke Europarlementariër gestemd heeft.

Normaal gesproken steken de Europarlementariërs bij stemmingen hun hand op. De voorzitter schat in of een meerderheid van de aanwezigen voor of tegen is. Voor twijfelgevallen hebben de leden allemaal een apparaat op hun tafeltje staan voor het elektronisch uitbrengen van hun stem (met een stemkaart).

Maar om te scoren bij hun kiezers willen politici soms graag kunnen bewijzen waar ze voor of tegen hebben gestemd. Of ze willen andere Europarlementariërs met hun stemgedrag kunnen confronteren. Voor die gevallen bestaat de mogelijkheid een hoofdelijke stemming aan te vragen; dan wordt de stem van elk parlementslid geregistreerd in het verslag.