Verdrag van Maastricht

Veelomvattend verdrag, gesloten tijdens de eurotop van Maastricht in 1991.

Introduceerde de term ‘Europese Unie’, schiep het Europees burgerschap en zette de Economische en Monetaire Unie in de steigers, maar bracht niet de politieke unie waarover lang onderhandeld was. De EU mocht zich wel met buitenlands beleid, asiel, migratie en misdaadbestrijding gaan bezighouden, maar deze samenwerking bleef intergouvernementeel.

Het Verdrag van Maastricht gaf het Europees Parlement voor het eerst medebeslissingsrecht op een aantal beleidsterreinen. Vanaf de inwerkingtreding van het verdrag, in 1993, heeft het parlement daar gretig gebruikt van gemaakt, bijvoorbeeld om de Europese milieu-ambities aan te scherpen.