Kopgroep

Wanneer sommige lidstaten binnen de Europese Unie nauwer samenwerken dan andere, is sprake van een kopgroep. Dit is een manier om een groep landen de kans te geven door te gaan met een beleidsvernieuwing, ook bij hardnekkig verzet van bepaalde lidstaten. Die hoeft maar een derde van de lidstaten te omvatten. Een kopgroep kan zelfs besluiten het vetorecht te schrappen bij het maken van onderlinge afspraken.

Lange tijd was een Europa van verschillende snelheden taboe, maar in een EU met steeds meer leden begon het zich op te breken dat de traagste loper het tempo van de marathon bepaalde. Inmiddels is het al een realiteit op vele beleidsterreinen, van de euro tot Schengen en van patenten tot echtscheidingsrecht.