Ecodesign

De EU stelt eisen aan fabrikanten over de hoeveelheid energie die productgroepen als koelkasten, TV’s en stofzuigers maximaal mogen verbruiken. Dit gebeurt via de zogeheten ecodesignrichtlijn, een richtlijn met daarin een lijst energie-eisen waaraan producten moeten voldoen om de Europese markt op te mogen.

Het ecodesignbeleid zou trouwens veel breder toegepast moeten worden dan enkel op het gebied van energie. Via productstandaarden kan Europa niet alleen afdwingen dat apparaten zuiniger zijn, maar bijvoorbeeld ook beter gerepareerd kunnen worden, langer meegaan en makkelijker kunnen worden gerecycled. Cruciaal voor de creatie van de circulaire economie.

Zie ook energielabel.