Europees Ontwikkelingsfonds

Fonds waaruit de EU haar ontwikkelingssamenwerking betaalt.

Van 2014 tot 2020 zit er ruim 30 miljard euro in dit fonds, waarvan ruim 29 miljard naar de landen binnen de Cotonou-overeenkomst gaat.

Het fonds is geen onderdeel van de Europese begroting en daarmee ook buiten de controle van het Europees Parlement. Bij de volgende meerjarenbegroting zal het zeker een discussie worden of het Europees Ontwikkelingsfonds in de begroting zal worden opgenomen.

Er wordt binnen dit fonds gewerkt met meerjarenplannen die met de 75 partnerlanden worden afgesproken. Tegenwoordig gaat een groot deel van het Europees Ontwikkelingsfonds op aan het EU-Noodfonds voor Afrika, om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. Daardoor blijft er minder geld over voor de hulp waar het fonds eigenlijk voor bedoeld is.