Europees Parlement

De volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Wordt iedere vijf jaar direct verkozen. Telt 751 leden, inclusief de voorzitter, van wie de kiezers in Nederland er 26 hebben aangewezen.

Het Europarlement heeft bij de opeenvolgende verdragswijzigingen van de afgelopen decennia telkens meer bevoegdheden weten te bevechten. Sinds het Verdrag van Lissabon (van kracht sinds 2009) heeft het Europarlement medebeslissingsrecht bij vrijwel alle Europese wetgeving, het laatste woord over de begroting van de EU, instemmingsrecht bij vrijwel alle verdragen die de EU sluit, en het recht om zijn eigen zetelverdeling vast te stellen. De democratie en de openbaarheid zijn daarmee gediend.

Anders dan veel nationale parlementen is het Europarlement niet verdeeld in een ‘regeringskamp’ en een ‘oppositie’. Niemand is gebonden aan coalitieafspraken. Meerderheden wisselen per onderwerp. Dat geeft kleinere fracties, zoals de Groene fractie, veel invloed. Het betekent ook dat vrijwel geen wetsontwerp ongewijzigd door het parlement komt. Het Europarlement drukt een veel groter stempel op de wetgeving dan de meeste nationale parlementen. Niet voor niets zwermen er duizenden lobbyisten om de Europarlementariërs heen.

Daarentegen is het ‘drama’ dat debatten in de Tweede Kamer soms spannend maakt, in het Europarlement goeddeels afwezig. Het gebeurt vrijwel nooit dat de positie van een eurocommissaris wankelt, omdat hij of zij het vertrouwen van het Europarlement dreigt te verliezen. Het Europarlement heeft meer controverse nodig, als het de harten van de burgers wil raken.

De meeste parlementaire werkzaamheden vinden plaats in Brussel, maar het Europarlement is - tegen de zin van veel Europarlementariërs in - verplicht om twaalf keer per jaar in Straatsburg te vergaderen.

Stemming in het Europees Parlement