Cross-compliance

Term uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Boeren die inkomenstoeslagen ontvangen van de Europese Unie, moeten zich houden aan de wettelijke eisen op het gebied van milieu, natuur, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Anders worden zij gekort op hun subsidie.

De meeste burgers worden niet betaald om zich aan de wet te houden. Waarom boeren wel? Voor het publieke draagvlak van de Europese landbouwsubsidies is het van belang er nog scherpere voorwaarden aan te koppelen. Tijdens de vorige herziening van het GLB is daar een begin mee gemaakt via de zogenoemde vergroening.