Clean Development Mechanism

Een van de flexibele mechanismen onder het Kyotoprotocol. Landen kunnen hiermee in andere landen (in plaats van in eigen land) de uitstoot van broeikasgassen reduceren, tegen lagere kosten. Ook Nederland maakt er gebruik van om aan de eigen Kyotodoelstelling te kunnen voldoen.

Helaas wordt er veel gefraudeerd met het Clean Development Mechanism (CDM). De EU heeft daarom besloten om voor de nieuwe CO2-reductiedoelstelling van min veertig procent voor 2030, geen gebruik meer te maken van internationale compensatie. De CO2-reductie moet volledig binnen de EU gehaald worden. Een goede zaak, al is de doelstelling van veertig procent veel te laag.

CDM zal in de een of andere vorm voortgezet worden onder het Parijsakkoord. Waarschijnlijk onder een andere naam, en als het aan Bas Eickhout ligt met veel strengere regels.