Artikel 50

Van het Verdrag betreffende de Europese Unie om precies te zijn.

Artikel dat bepaalt dat een lidstaat uit de Europese Unie kan stappen en waarin de spelregels staan voor vrijwillige terugtrekking. Na het Britse referendum over de brexit, is artikel 50 voor de eerste keer in werking gesteld.

Een land dat het lidmaatschap van de Unie wil opzeggen moet de Europese Raad daarvan in kennis stellen. De timing van deze kennisgeving is cruciaal, omdat vanaf dat moment de klok begint te tikken. Twee jaar na de officiële mededeling is het land geen lid meer van de Europese Unie. De boedelscheiding en de toekomstige relatie met de EU moet in die twee jaar geregeld worden. Niet voor niets liet de Britse premier Theresa May haar brief met het officiële verzoek de Unie te verlaten pas een jaar na het referendum over de brexit bezorgen bij de Europese Raad.

Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement. Zonder goedkeuring van het Europees Parlement is er geen akkoord. De Europese Raad kan met instemming van de betrokken lidstaat unaniem tot verlenging van de termijn van twee jaar besluiten.