Noodrem

Sinds het Verdrag van Lissabon hebben nationale regeringen op het gevoelige terrein van het Europese strafrecht geen vetorecht meer in de Raad van Ministers. Zij kunnen nog wel aan de noodrem trekken, al dan niet in opdracht van hun parlement, als zij vinden dat een Europees wetsvoorstel de fundamenten van hun eigen strafstelsel aantast. De kwestie belandt dan op de tafel van de Europese Raad van regeringsleiders.