Intergovernmental Panel on Climate Change

Klimaatpanel van de Verenigde Naties dat alle wetenschappelijke klimaatgegevens verzamelt en bundelt in een rapport dat elke vijf of zes jaar verschijnt. Bij het opstellen van deze rapportages zijn duizenden wetenschappers betrokken.

In 2014 is het vijfde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uitgekomen. Dit is een samenvoeging van drie deelrapporten. Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar de wetenschap rondom het fenomeen klimaatverandering, maar ook naar de impact ervan, het tegengaan van klimaatverandering (mitigatie), en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie).

Voor wie geïnteresseerd is in enkele hoofdconclusies van het laatste rapport:

  • De opwarming van het klimaat is onomstreden.
  • De atmosfeer en de oceanen warmen op, ijs en sneeuw verdwijnt, de zeespiegel stijgt.
  • Er is een duidelijke menselijke invloed.
  • De menselijke uitstoot van broeikasgassen is hoger dan ooit tevoren.
  • De gevolgen voor natuurlijke en sociale systemen zijn groot en nu al waar te nemen.
  • Hoe langer we wachten met de aanpak ervan, hoe duurder het wordt.

2018 wordt een belangrijk jaar voor het IPCC. Bij het sluiten van het Parijsakkoord kreeg het IPCC de opdracht om met een rapport te komen dat uiteenzet wat er moet gebeuren om klimaatverandering onder de anderhalve graden te houden.