EU-noodfonds voor Afrika

In 2015, op het hoogtepunt van de migratiecrisis, maakte de EU een nieuw noodfonds om de grondoorzaken van migratie vanuit Afrika aan te pakken. Zo zou EU-geld sneller en flexibeler besteed kunnen worden om de migratiestroom te stoppen.

Judith Sargentini constateerde dat het noodfonds in de praktijk vooral een vestzak-broekzakconstructie is: het geld dat in dit fonds zit, is voornamelijk afkomstig uit de pot bestemd voor ontwikkelingssamenwerking. Ook de EU-landen zouden bijdragen, maar in de praktijk gebeurt dit maar mondjesmaat.

De projecten die uit dit noodfonds betaald worden, zijn lang niet altijd gericht op het aanpakken van de oorzaken van migratie (bijvoorbeeld armoede en ongelijkheid), maar ook op het sluiten van grenzen en het opleiden van grenswachten.

Zie ook Consensus Europese ontwikkelingssamenwerking.