Grondrechtenhandvest

Voluit het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Een uniek document, omdat het klassieke, sociale en nieuwe grondrechten samenbrengt. Bevat een uitgebreid artikel over discriminatie, dat ook onderscheid op grond van seksuele voorkeur verbiedt. Introduceert het recht op behoorlijk bestuur. Maakt asiel tot een recht voor mensen die gevlucht zijn.

Het handvest is bindend voor de Europese instellingen, maar ook voor de lidstaten wanneer zij Europees beleid ten uitvoer leggen. Burgers en vreemdelingen kunnen zich op de grondrechten uit het handvest beroepen bij de Europese of nationale rechter, wanneer zij slachtoffer zijn van een al te opdringerige of juist nalatige overheid.