Europese Dienst voor Extern Optreden

De diplomatieke dienst van de EU, voert het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid uit.

De Italiaanse Federica Mogherini staat aan het roer als de Hoge Vertegenwoordiger. De Dienst is onder andere verantwoordelijk voor diplomatieke missies en coördineert de verkiezingswaarnemingsmissies van de EU.

Daarnaast bestaat het uit een diplomatiek korps van zes- à achtduizend ambtenaren dat is verdeeld over Brussel en Europese ambassades in 130 landen. In elk van die landen coördineert de EU-ambassadeur het werk van zijn of haar nationale collega’s. Dat zal lang niet altijd makkelijk zijn. Maar dankzij het Europese diplomatenkorps kan er niet alleen in Brussel, maar ook in Bangkok en Buenos Aires gewerkt worden aan een EU die met één stem spreekt. De EU-landen mogen zelf beslissen of ze consulaire taken, zoals het verstrekken van reisdocumenten, overdragen aan de EU-ambassades.