Overbevissing

De EU is verreweg de grootste visimporteur ter wereld, ongeveer een kwart van alle internationale handel in vis en zeevruchten is bestemd voor de Europese markt. En de vraag blijft maar stijgen. Europese vissers vangen al lang niet meer alleen in ‘eigen’ water, maar varen ook buiten de Europese grenzen met hun zogenoemde ‘supertrawlers’ – drijvende visfabrieken die tonnen tegelijk kunnen vangen – om aan de vraag te voldoen.

Wereldwijd is inmiddels 90 procent van de vissoorten overbevist. De Groene fractie probeert daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld door ervoor te strijden dat Europese schepen die in buitenlandse wateren vissen, toch gewoon aan EU-regelgeving moeten voldoen.

Dichterbij huis, in onze eigen wateren, is ook nog veel te verbeteren. Meer dan negentig vissoorten worden met uitsterven bedreigd. En dan zijn er nog alle vissoorten die niet direct in de gevarenzone zitten, maar wel overbevist worden. Toch gaat het beter met de Europese visbestanden dan voorheen. Dat komt onder andere doordat de EU afspraken maakt over visquota. Dat blijft echter politieke handjeklap, terwijl gewoon de adviezen van wetenschappers gevolgd zouden moeten worden.

Een belangrijke stap die onlangs gezet is in de EU, is de invoering van de aanlandplicht. En wat trouwens ook veelbelovend lijkt te zijn, is dat windmolenparken op zee een positief effect op visbestanden hebben.