Hervestigen

Hervestigen is het uitnodigen van kwetsbare vluchtelingen uit vluchtelingenkampen in landen buiten de EU. Het is een van de weinige en bewezen manieren om vluchtelingen legaal en veilig over te brengen, waarmee de internationale gemeenschap een hand kan reiken naar landen die grootschalig vluchtelingen opvangen.

Nederland hervestigt op grond van eigen nationaal beleid tweeduizend vluchtelingen per vier jaar. Er zijn EU-landen die dat helemaal niet doen. Een Europese wet is in de maak en Judith Sargentini onderhandelt namens de Groene fractie voor een systeem dat nauw aansluit op de standaarden die zijn opgesteld door de Verenigde Naties voor hervestiging.