Betrouwbaarheidsverklaring

Sinds 1994 geeft de Europese Rekenkamer elk jaar een verklaring af over de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. Deze verklaring vormt de basis voor de kwijting. Nog nooit velde de Europese Rekenkamer een positief oordeel over de betrouwbaarheid van de betalingen uit de Europese begroting: de foutmarge van twee procent werd steevast overschreden.

In 2017 gaf de Europese Rekenkamer voor het eerst in de geschiedenis van de betrouwbaarheidsverklaring een beperkt positief oordeel omdat het geschatte percentage niet correcte betalingen was gedaald tot 3,1 procent van de begroting. Daarbij ging het volgens de Rekenkamer bij een aanzienlijk deel om fouten die niet van materieel belang zijn.

Het leeuwendeel van het Europese geld wordt door de Europese Commissie doorgeleid naar nationale en lagere overheden, die het daadwerkelijk uitgeven. Zij schieten vaak tekort bij de verantwoording. Vandaar dat het Europees Parlement aandringt op invoering van een verplichte Nationale Verklaring.