Hoorzitting

Na de Europese verkiezingen is de verplichte hoorzitting in het Europees Parlement spitsroeden lopen voor kandidaat-leden van de Europese Commissie. Sommigen oefenen met rollenspellen op de lastige vragen die zij kunnen verwachten. Het Europarlement is genadeloos voor kandidaten die hun geschiktheid niet overtuigend aantonen.