Delegatie

  1. Nationale afvaardiging binnen een fractie in het Europees Parlement. Zo spreekt men van de GroenLinksdelegatie binnen de Groene fractie.
  2. Om ook over de grenzen van de EU heen te kijken zijn bijna alle Europarlementariërs lid van een zogeheten interparlementaire delegatie. Deze komt zo’n twee keer per jaar bijeen met een afvaardiging van parlementariërs uit landen waarmee de EU betrekkingen onderhoudt. De ontmoetingen vinden meestal afwisselend in Brussel en in de bevriende staat of regio plaats. De delegaties met parlementariërs uit de kandidaat-lidstaten hebben als extra taak het volgen van het toetredingsproces.