Luchtkwaliteit

De EU zet lokale en nationale limieten op de hoeveelheid vervuilende deeltjes die uitgestoten mogen worden. Dat moet voorkomen dat landen ongelimiteerd schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofoxide de lucht in kunnen blazen. En dat is hard nodig. Nu al sterven jaarlijks 400.000 Europeanen te vroeg door de gevolgen van luchtverontreiniging.

Helaas doen de lidstaten er alles aan om de Europese normen zo flexibel mogelijk te houden. Ook proberen EU-landen via allerlei achterdeurtjes onder de al geldende limieten uit te komen. Bas Eickhout maakte dat zelf mee toen hij namens de Groene fractie onderhandelaar was op de wet die de nationale limieten voor 2021-2030 vastlegt.

In Nederland is de luchtkwaliteit op veel plaatsen slecht. Naast veel verkeer heeft Nederland relatief zware industrie (denk aan de olieraffinaderijen bij Rotterdam en Hoogovens) en een enorme veesector. Daar bovenop komt een nationale overheid die de situatie verslechtert door bijvoorbeeld de snelheidslimiet op te trekken naar 130 kilometer per uur.

Inmiddels is de rechter eraan te pas gekomen om de Nederlandse politiek tot de orde te roepen. In 2017 won Milieudefensie een kort geding dat was aangespannen om de staat tot actie te manen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Naast nationale en lokale uitstootlimieten stelt de EU ook uitstootnormen voor vrijwel alles dat een motor heeft, waaronder auto’s. Om de stikstofnorm voor dieselauto’s is momenteel heel wat te doen (zie het dieselschandaal). Alle trucs die autofabrikanten uithalen om onder deze norm uit te komen is een van de boosdoeners achter de slechte lucht in voornamelijk steden.