Spillover

Samenwerking van landen op het ene terrein leidt algauw tot samenwerking op andere terreinen. Wetenschappers noemen dat ‘spillover’. De invoering van de euro bijvoorbeeld maakt het noodzakelijk dat de eurolanden veel nauwer samenwerken op het vlak van economisch en financieel beleid, zo ondervonden de eurolanden aan den lijve tijdens de eurocrisis. Daarom besloten zij onder andere tot de oprichting van een bankenunie.