Wederzijdse erkenning

Dit principe is door de Europese Unie tot hoeksteen van de justitiële samenwerking verklaard. Komt erop neer dat lidstaten strafrechtelijke beslissingen die in een andere lidstaat zijn genomen zonder meer uitvoeren in hun eigen rechtsgebied, dus zonder te toetsen of de opsporing eerlijk verlopen is en of de verdachte op een eerlijk proces kan rekenen.

Het kan gaan om definitieve vonnissen, maar ook om huiszoekings- en tapbevelen. Het uitgangspunt is een onbegrensd (en volgens GroenLinks onterecht) vertrouwen in de rechtsstelsels van de andere lidstaten.

Zie ook Europees arrestatiebevel.