Auto’s

De auto is traditioneel een sterk exportproduct van Europa, meer specifiek van een aantal landen zoals Duitsland, Italië en Frankrijk. De auto-industrie is ook een van de meest vervuilende sectoren in de EU. Dat is vooral te wijten aan de sterke en zeer conservatieve houding van de industrie en de bijbehorende lobby.

Met succes weet deze machtige lobby in Brussel innovatie om klimaatverandering tegen te gaan en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren vaak buiten de deur te houden. Ondertussen moeten burgemeesters in de steden autovrije zondagen inlassen om te voorkomen dat burgers stikken en zijn de klimaatdoelen mede door de vervuilende personenauto’s moeilijk haalbaar in de korte tijd die er nog voor is.

De schandalen (zoals het dieselschandaal) van de afgelopen jaren tonen dat sterke wetgeving en controle de enige manier is om de auto-industrie in beweging te brengen. Dat besef lijkt na het dieselschandaal en het Parijsakkoord ook te zijn doorgedrongen bij de Europese Commissie en kijkt zij naar het terugdringen van de CO2-uitstoot van personenwagens door wetgeving.

Ook het invoeren van een kilometerheffing voor personenauto’s is met een nieuw initiatiefwetsvoorstel dichterbij gekomen. 

Zie ook elektrische auto’s.

Een auto van Volkswagen, waar het dieselschandaal als eerste aan het licht kwam