Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

Integratie op economisch gebied, de gemeenschappelijke markt en de gemeenschappelijke munt, dat is waar de nadruk in de EU vele jaren op heeft gelegen. Maar de befaamde vraag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger bleef lang onbeantwoord: "Wie bel ik als ik met Europa wil bellen?"

Pas met de aanpassingen in het Verdrag van Lissabon kreeg Europa een eigen ministerie van Buitenlandse Zaken (zie EDEO). Zou Kissingers opvolger nu bellen, dan kreeg hij Federica Mogherini aan de lijn, zij is in feite Europa’s minister van Buitenlandse Zaken (zie Hoge Vertegenwoordiger).

Steeds meer begint de EU zich te positioneren als een speler op het internationaal toneel, onder andere door het uitrollen van een mondiale strategie. Civiele en militaire capaciteiten zijn uitgebreid en op het gebied van defensie liggen er veel plannen voor nauwere samenwerking.

GroenLinks juicht toe dat integratie verder gaat dan enkel op economisch vlak maar is waakzaam dat de waarden van de EU leidend blijven in het buitenlandse acteren.