Cabotage

Het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land.

Een voorstel van de Europese Commissie voor een hernieuwing van de Cabotageregels kwam mei 2017 uit, in het kader van het mobiliteitspakket. Dit zorgt voor spanning tussen Oost- en West-Europa. Chauffeurs in het Oosten willen hun werk in West-Europa niet verliezen, het Westen wil bedrijven niet de kans geven de sociale wetgeving te omzeilen door Oost-Europeanen in te huren die met minder geld en minder sociale zekerheid genoegen nemen. Deze race maar de bodem in de transportsector heet ook wel sociale dumping.

Zie Detacheringsrichtlijn.