Parijsakkoord

In 2015 committeerden 195 landen zich om klimaatbeleid te gaan voeren. Uniek in de wereldgeschiedenis.

Het nieuwe akkoord is gebaseerd op een bottom-up aanpak. Landen bepalen zelf wat ze doen via nationale klimaatplannen. De klimaatplannen worden minimaal elke vijf en maximaal elke tien jaar herzien. Het nieuwe plan moet vervolgens ambitieuzer zijn dan het oude plan.

Niet alleen CO2-reuzen als China, de VS en India moeten aan de bak, ook voor de EU ligt nog veel werk. Ons EU-klimaatplan schiet ernstig tekort in ambitie.

Het akkoord gaat in vanaf 2021, maar 2018 is al een belangrijk jaar. Dan worden alle emissieplannen onder de loep gehouden, en komt het anderhalvegradenrapport van het IPCC uit, daarin wordt onderzocht of een stijging van de temperatuur met maximaal anderhalve graad haalbaar is.

Maar het allerbelangrijkste resultaat van ‘Parijs’ is het signaal dat is afgegeven: de wereld gaat weg van fossiel. President Donald Trump probeerde dat signaal te verstoren door de VS terug te trekken uit het akkoord, maar geen enkel ander land volgde.