Herallocatie

Herallocatie, ook wel herverdeling genoemd, betekent het overnemen van een asielzoeker uit bijvoorbeeld Italië of Griekenland door een EU-lidstaat.

Door de Dublinverordening is het land waar een vluchteling voor het eerst Europa binnenkomt, verantwoordelijk voor de asielaanvraag. Dat leidt er in de praktijk toe dat het toegenomen aantal mensen dat naar Europa vlucht – in het bijzonder Syrische vluchtelingen – onder de verantwoordelijkheid van Italië en Griekenland vallen.

In 2015 spraken de lidstaten met elkaar af om in twee jaar tijd 160.000 asielzoekers uit te nodigen naar andere EU-landen te komen om zo Italië en Griekenland, die het toegenomen aantal vluchtelingen niet aankunnen, te ontzien. De twee jaar zijn inmiddels om, maar de herverdeling verloopt moeizaam. De mate van inzet van de lidstaten verschilt. Sommige landen doen zelfs niets, tegen de EU-afspraken in. In juni 2017 besloot de Europese Commissie een rechtszaak te starten tegen Hongarije, Polen en Tsjechië omdat zij nauwelijks vluchtelingen opnemen.