Kyotoprotocol

Klimaatverdrag dat in 1997 in de Japanse stad Kyoto werd gesloten. Trad in 2005 in werking en zou in 2012 aflopen. Afgesproken werd dat geïndustrialiseerde landen hun uitstoot van broeikasgassen gemiddeld met vijf procent zouden verminderen ten opzichte van 1990.

Tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009 zou men een nieuw verdrag afsluiten voor de periode na 2012. Die top is echter drastisch de soep in gelopen. Bas Eickhout wordt er nog steeds met enige regelmaat zwetend van wakker.

Uiteindelijk is tijdens de klimaattop in Doha in 2012 besloten om het Kyotoprotocol dan maar te verlengen tot 2020. Slechts 37 landen hebben momenteel bindende reductiedoelstellingen onder het verdrag. De VS heeft het nooit geratificeerd en Canada is eruit gestapt.

Onder het Kyotoprotocol zijn ontwikkelingslanden en opkomende economieën, waaronder bijvoorbeeld China, niet aan een reductiedoelstelling gebonden. Iedereen weet dat deze situatie volkomen achterhaald is.

Gelukkig lukte het in 2015 wel om een nieuw klimaatakkoord af te sluiten. En hoe. (Zie Parijsakkoord.)