International Maritime Organization

Net als ICAO zorgt deze VN-organisatie voor internationale afspraken rondom zaken als veiligheid en navigatie, maar dan op het water. Net als ICAO hebben ze sinds 1997 de taak om CO2-uitstoot terug te dringen. En net als met de luchtvaartindustrie is het Europees Parlement helemaal klaar met al het getreuzel. Alleen gaat het dan dus niet over de uitstoot van vliegtuigen maar van schepen.

Maar waar ICAO ondertussen de eerste concrete afspraken over een internationale aanpak gemaakt heeft, is bij IMO nog vrijwel alles up in the air; er zijn geen bindende internationale afspraken gemaakt. Dat komt omdat de EU niet zo’n mooie emissiehandelssyteem-stok achter de deur heeft als bij ICAO. Het Europees Parlement doet echter verwoede pogingen om met de dreiging van mogelijke EU-wetgeving alsnog de druk op te voeren.