Contributiekorting

Omdat Nederland een grote nettobetaler is, hoeft ons land sinds 2007 een miljard euro minder aan de Europese Unie af te dragen dan volgens de normale regels het geval zou zijn. Het kabinet-Rutte II heeft deze korting in de huidige meerjarenbegroting opnieuw afgedwongen. Minder betalen aan Brussel is een van de favoriete electorale leuzen voor de premier. Andere EU-landen die voor deze krenterigheid opdraaien zitten veelal krapper bij kas dan Nederland.

Minder afdragen aan Brussel kan ook anders geregeld worden. Door het de EU toe te staan om meer eurotaksen te heffen, bijvoorbeeld op vervuiling. Door de geld-terug-strategie van Nederland dreigt het belang van Europa voor ons land eens temeer te worden teruggebracht tot een centenkwestie. Daardoor staat Nederland in onderhandelingen minder sterk om belangrijkere zaken voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of een ambitieuzere Europese innovatiepolitiek.