Europees Openbaar Ministerie

Sinds 2017 een nieuw en onafhankelijk Europees orgaan dat fraude met Europese fondsen aanpakt.

In eerste instantie werd geprobeerd als een EU-wet aangenomen te krijgen, maar door weerstand van onder meer Nederland is het een samenwerkingsverband (zie kopgroep) geworden van twintig landen. Inmiddels lijkt de Nederlandse regering bijgedraaid en zal Nederland waarschijnlijk ook meedoen aan het Europees Openbaar Ministerie.

Voor een doeltreffende bestrijding van fraude, georganiseerde misdaad en andere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit is Europese samenwerking onontbeerlijk. Deze bevoegdheid zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden naar andere vormen van zware, grensoverschrijdende criminaliteit zoals terrorisme. Het Europees OM start zijn werkzaamheden in 2020.